Loading gif
Medikal Asistans

Remed Assistance, Dünya sağlık sektöründeki en güncel hizmetleri Türkiye'ye adapte ederken müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler geliştirir.

Yıllardır tüm dünyada yüzbinlerce sigortalının sağlık hizmetlerini takip eden Remed Assistance gerek sigorta şirketlerinin sağlık poliçelerini farklılaştırarak çeşitlendirmek gerek ise kurum ve kuruluşların müşterilerine, çalışanlarına ve diğer tüm paydaşlarına sundukları sağlık hizmetlerini zenginleştirmek üzere medikal alanda değer yaratanpek çok çözüm sunar.

Remed Assistance sahip olduğu evde bakım ve ayakta tedavi kliniği CareNet ile de tam kapsamlı hizmet sunmaktadır.

Medikal Asistans ürün gruplarımızın her biri kendi içinde kapsamlı pekçok hizmetten oluşur. Bunlar:

  • Evde Muayene/Doktor
  • Uzman Doktor Danışma Hattı
  • Evde Bakım Hizmetleri
  • Tıbbi İkinci Görü
  • Telemedicine
  • Hasta Destek Programı & Hastalık Yönetimi
  • Hemşire Destek Hattı
  • Psikolog Networkü & Danışma Hattı
  • Diyetisyen Danışma Hattı & Networkü