Loading gif

Tüm ihtiyaçlarınız için

tek bir çözüm noktası

Asistans Hizmetleri

Asistans hizmetleri Remed Assistance'ın hem lokal hem de uluslararası müşterilerine kapsamlı çözümler sunduğu temel iş koludur. Remed Assistance tüm asistans hizmetlerinde maliyetleri minimize ederken nihai kullanıcılar ve kurumsal müşteriler için yaratıcı çözümler üretmeyi ve değer yaratmayı hedefler.

Gerek Türkiye'de gerekse Dünya'da deneyim ve güçlü altyapısı ile sunmakta olduğu asistans hizmetleri şunlardır: