Network Quality And Efficiency

Remed Assistance, Sağlık Turizmi, Tıbbi Maliyet Yönetimi, Kurumsal Hizmetler

Network Quality And Efficiency

Sahip olduğu insan kaynağı Remed Assistance’ın önemli ayrıcalıklarından biridir. Tıp doktorları, hemşireler, hasar yönetim uzmanları, network uzmanları, psikologlar, avukatlar, turizm ve bilişim sorumlularından oluşan 125’i aşkın çalışanı düzenli eğitim ve performans takibi ile sürekli desteklenmektedir.

Asistans, turizm ve seyahat, sağlık ve sigorta sektörlerinde sahip oldukları uzmanlık ile tüm paydaşların ihtiyaçları için daha hazırlıklı, empatik, kapsamlı ve esnek çözümler üreten bu ekip, işlerine büyük bir adanmışlık ve sorumluluk bilinci ile bağlıdır.